Jobs

 

 

Cymryd Rhan has been supporting people in Wales for 30 years.
 
Cymryd Rhan believes in a flexible working approach and values its staff. Benefits to staff include: Company Pension Scheme, Excellent Training Opportunities and Company Sickness Scheme. Cymryd Rhan is committed to working towards equal opportunities.
 
We have the following job(s) available at the moment: -
  • You will need to be 18 or over to apply for these jobs.
  • You will need to have an Enhanced DBS check if you are offered a job with Cymryd Rhan.  Cymryd Rhan will pay for this.
  • If you are downloading an application form you will also need to download an Equal Opportunities Monitoring Form please include this form with your application.
  • You can read the Cymryd Rhan Information which accompanies our application packs HERE

 

Full and Part Time Opportunities for Female Support Workers in Wrexham
Closing Date: 21st February 2016Salary: 6.85 - 7.21

What we offer: A range of full and part time contracted hours available Guaranteed hours each week we dont do zero hour contracts! 45p per mile travel plus fully paid travel time at your hourly rate High quality paid training, which includes NVQ (QCF) Level 3 in Health and Social Care. A rolling rota so that you can plan your life outside of work. DBS check paid for. Company Pension Scheme, Sickness Scheme, Cycle to Work Scheme. Regular support and supervision with an experienced manager. The work: Supporting individuals with day to day living skills, hobbies and social opportunities within their communities.

Download Document »

Flexible Support Worker - Llandrindod Wells area
Closing Date: 11 February 2016Salary: 6.85 - 7.21

We currently have two positions in the Llandrindod Wells area for Flexible Support Workers: Female Support Worker - 28 hours a week. Male Support Worker - 16 hours a week. What we offer: Guaranteed hours each week we dont do zero hour contracts! 45p per mile travel plus fully paid travel time at your hourly rate High quality paid training, which includes NVQ (QCF) Level 3 in Health and Social Care. A rolling rota so that you can plan your life outside of work. DBS check paid for. Company Pension Scheme, Sickness Scheme, Cycle to Work Scheme. Regular support and supervision with an experienced manager. The work: Supporting vulnerable older and disabled individuals in a day care centre Supporting individuals with day to day living skills, accessing work placements, participation in activities and social opportunities within their communities Respite support for individuals and families Creativity and a good sense of humour would be beneficial in this role. You will be required to drive the cars of the people you support and meet the insurance requirements and be able to carry out manual handling and aspects of personal care.

Download Document »

Home Care Male Support Worker
Closing Date: 4th February 2016Salary: 6.85 - 7.21

Male Support Worker Llandrindod Wells- full and part time hours available What we offer: Guaranteed hours each week we dont do zero hour contracts! 45p per mile travel plus fully paid travel time at your hourly rate High quality paid training, which includes NVQ (QCF) Level 3 in Health and Social Care. A rolling rota so that you can plan your life outside of work. DBS check paid for. Company Pension Scheme, Sickness Scheme, Cycle to Work Scheme. Regular support and supervision with an experienced manager. The work: Supporting vulnerable older and disabled individuals to remain and be cared for in their own homes Supporting individuals with day to day living skills, accessing work placements, participation in activities and social opportunities within their communities Respite support for individuals and families You must be a driver with access to a vehicle in connection with work and be able to carry out manual handling and aspects of personal care. Closing date : 4 February 2016 For an application pack please telephone 01597 828050, email: info@cymryd-rhan.org

Download Document »

Home Care Support Workers Needed in Brynamman
Closing Date: 4th February 2016Salary: 6.85-7.21 ph

Support Worker jobs in the SA18 area. You must be a driver with access to a vehicle in connection with work and be able to carry out manual handling and aspects of personal care. What we offer: A range of full and part time contracted hours available Guaranteed hours each week we dont do zero hour contracts! 45p per mile travel plus fully paid travel time at your hourly rate High quality paid training, which includes NVQ (QCF) Level 3 in Health and Social Care. A rolling rota so that you can plan your life outside of work. DBS check paid for. Company Pension Scheme, Sickness Scheme, Cycle to Work Scheme. No timesheets to complete, the hours you work are recorded with a simple phone call. Regular support and supervision with an experienced manager. The work: Supporting vulnerable older and disabled individuals to remain and be cared for in their own homes Supporting individuals with day to day living skills, accessing work placements, participation in activities and social opportunities within their communities Respite support for individuals and families Working alongside community nurses in supporting individuals with continuing health care needs Palliative Care support Working alongside the community Mental Health Team to provide support for individuals with mental ill health Private support contracts Welfare and Safeguarding Support

Download Document »

Support Workers in Ystradgynlais
Closing Date: 24th January 2016Salary:

Support Worker jobs in the SA19,20,32,39,40, 48 postcode areas. Full and Part time positions available. You must be a driver with access to a vehicle in connection with work and be able to carry out manual handling and aspects of personal care. What we offer: A range of full and part time contracted hours available Guaranteed hours each week we dont do zero hour contracts! 45p per mile travel plus fully paid travel time at your hourly rate High quality paid training, which includes NVQ (QCF) Level 3 in Health and Social Care. A rolling rota so that you can plan your life outside of work. DBS check paid for. Company Pension Scheme, Sickness Scheme, Cycle to Work Scheme. No timesheets to complete, the hours you work are recorded with a simple phone call. Regular support and supervision with an experienced manager. The work: Supporting vulnerable older and disabled individuals to remain and be cared for in their own homes Supporting individuals with day to day living skills, accessing work placements, participation in activities and social opportunities within their communities Respite support for individuals and families Working alongside community nurses in supporting individuals with continuing health care needs Palliative Care support Working alongside the community Mental Health Team to provide support for individuals with mental ill health Private support contracts Welfare and Safeguarding Support For an application pack or further information, ring 01597828050 or email: info@cymryd-rhan.org or see our website: www.cymryd-rhan.org.uk

Download Document »

RECRIWTIO YN EICH ARDAL CHI GWEITHWYR CYNNAL GOFAL YN Y CARTREF
Closing Date: Salary: 6.85 - 7.21

Mae Cymryd Rhan yn chwilio am weithwyr cynnal llawn amser a rhan amser i ymuno an tim brwdfrydig a charedig sydd yn gweithio gyda oedolion yn eu cartrefi ac yn y gymuned. Beth rydym ni yn cynnig? Mae yna amrywiaeth o gytundebau llawn amser a rhan amser ar gael. Oriau gwarantedig dim cytundebau zero hour. Costiau teithio o 45p y milltir Mi gaiff amser teithio ei dalu ar gyfradd yr awr Nid oes angen profiad mae pob hyfforddiant yn cael ei ddarparu Mi fydd hyfforddiant o ansawdd uchel yn parhau i gael ei ddarparu, gan gynnwys NVQ (QCF) Lefel 3 yn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Mi fydd patrwm eich rota yn ailadrodd, fel eich bod chi yn gallu cynllunio bywyd tu allan ir gwaith. Mae yna gynllun Swyddfa Cofnodion Troseddol, Cynllun Pensiwn, Cynllun Salwch, a Cynllun Seiclo ir Gwaith. Nid oes angen llenwi taflenni amser. Mi fydd oriau gwaith yn cael eu cofrestru dros y ffon Cymorth rheolaidd gan reolwr profiadol. Fel rhan on tim cynnal gofal yn y cartref, mi fyddwch chi yn cynorthwyo unigolion mewn ffordd sydd yn ddilys iw amgylchiadau au dewis personol. Mi fyddwch chi yn darparu cwmpeiniaeth i unigolion au cynorthwyo gyda gofal personol, meddyginiaeth, paratoi bwyd, bod yn rhan or gymuned, siopa, cadw mewn cysylltiad a teulu a ffrindiau, a helpu gyda thasgau o gwmpas y ty. Mi fydd hyn yn galluogir unigolion i fyw yn annibynnol yn eu cartrefi a hefyd yn gwneud yn siwr eu bod nhw yn rhan or gymuned. Wrth wrando arnynt a deall eu hamgylchiadau, mi fyddwch chi yn gallu gwneud yn siwr bod pob unigolyn sydd yn derbyn cymorth yn cael eu trin hefo urddas ac amynedd, ac eu bod nhw yn datblygu perthnasau y gallant ymddiried ynddynt. Mi fydd rhaid i chi gael trafnidiaeth er mwyn sicrhau eich bod chi yn gallu mynd a dod ir gwaith. Maen ofynnol i chi fod yn barod i gynnal gwaith trafod a llaw. Am fanylion pellach a ffurflen gais, ffoniwch (01597) 828050

Home Care Support Workers - Carmarthenshire SA19,20,32,39,40,48 areas
Closing Date: 4th February 2016Salary:

Support Worker jobs in the SA19,20,32,39,40, 48 postcode areas. Full and Part time positions available. You must be a driver with access to a vehicle in connection with work and be able to carry out manual handling and aspects of personal care. What we offer: A range of full and part time contracted hours available Guaranteed hours each week we dont do zero hour contracts! 45p per mile travel plus fully paid travel time at your hourly rate High quality paid training, which includes NVQ (QCF) Level 3 in Health and Social Care. A rolling rota so that you can plan your life outside of work. DBS check paid for. Company Pension Scheme, Sickness Scheme, Cycle to Work Scheme. No timesheets to complete, the hours you work are recorded with a simple phone call. Regular support and supervision with an experienced manager. The work: Supporting vulnerable older and disabled individuals to remain and be cared for in their own homes Supporting individuals with day to day living skills, accessing work placements, participation in activities and social opportunities within their communities Respite support for individuals and families Working alongside community nurses in supporting individuals with continuing health care needs Palliative Care support Working alongside the community Mental Health Team to provide support for individuals with mental ill health Private support contracts Welfare and Safeguarding Support For an application pack or further information, ring 01597828050 or email: info@cymryd-rhan.org or see our website: www.cymryd-rhan.org.uk

Download Document »

Registered office
Wellfield House
Temple Street
Llandrindod Wells
Powys LD1 5HG

Telephone: 01597 828050
Fax: 01597 828059
Email: info@cymryd-rhan.org