Cymryd Rhan – Taking Part

 

Mae prif swyddfa Cymryd Rhan yn Llandrindod, ac mae swyddfeydd eraill ledled Canolbarth a Gogledd Cymru lle y mae’n rhoi cymorth i bobl agored i niwed.

 

 

  • Rydyn ni’n credu bod gan bob person hawl i fod mor annibynnol ag y gallan nhw.
  • Rydyn ni’n credu bod pob person yn gallu bod yn weithredol yn y gymuned.
  • Rydyn ni’n credu mewn edrych ar yr hyn mae pobl yn gallu ei wneud yn hytrach na’r hyn na allan nhw ei wneud.

 Felly dyna’r rheswm am yr enw Cymryd Rhan. A dyna pam mae ein gwefan yn siarad â’r bobl rydyn ni’n eu cefnogi.

 

 

 

 

 
 

 

Registered office
Wellfield House
Temple Street
Llandrindod Wells
Powys LD1 5HG

Telephone: 01597 828050
Fax: 01597 828059
Email: info@cymryd-rhan.org